فتویاب

خدا کنارته… 0

خدا کنارته…

عکاس خونه/ ارسالی از nazi . .“مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید.” منبع: عکاس خونه

تابستان را با یک خاطره خوب پشت سر گذاشتیم. 
ما اهوازى ها همیشه با پایان تابستان حس دونده ماراتن رو داریم که بعد از ساعتها دویدن زیر آفتاب داغ ،پیروز به خط پایان رسیده..☀️ 0

تابستان را با یک خاطره خوب پشت سر گذاشتیم. ما اهوازى ها همیشه با پایان تابستان حس دونده ماراتن رو داریم که بعد از ساعتها دویدن زیر آفتاب داغ ،پیروز به خط پایان رسیده..☀️

افزوده شده به آلبوم سایر تابستان را با یک خاطره خوب پشت سر گذاشتیم. ما اهوازى ها همیشه با پایان تابستان حس دونده ماراتن رو داریم که بعد از ساعتها دویدن زیر آفتاب داغ...

زندگیتون پر از مهر حسین (ع) 0

زندگیتون پر از مهر حسین (ع)

“مخاطبان گرامی آخرین خبر؛ برای ارسال تصاویر؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آیکون دوربین در بالای صفحه را انتخاب نموده و تصویر خود را ارسال فرمایید.” منبع: عکاس خونه

کلر مقادیر نرمال کلر در خون است فعالیت کلربیشتر درمایعات خارج سلولی است کلر همانند سدیم نقش مهمی در حفظ تعادل بدن… 0

کلر مقادیر نرمال کلر در خون است فعالیت کلربیشتر درمایعات خارج سلولی است کلر همانند سدیم نقش مهمی در حفظ تعادل بدن…

کلر: مقادیر نرمال کلر در خون / است. فعالیت کلربیشتر درمایعات خارج سلولی است . کلر همانند سدیم ، نقش مهمی در حفظ تعادل بدن دارد . این یون همچنین در حفظ تعادل اسید...