♦ چند خبر کوتاه 🔹همه حاجیان ایرانی تا ۵ مهر به کشور برمی گردند 🔹اردوغان: امریکا و اسرائیل از موضوع خرید موشک های اس ۴۰۰ روسی از سوی ترکیه دیوانه…